Karkasın maksimal diametri
1500 mm 
Avtomatik qaynaq zamanı karkasın minimal diametri
200 mm 
Əllə qaynaq zamanı karkasın minimal diametri
100 mm 
12 metr dirək üçün yuvarlaq karkasların max uzunluğu
12000 mm 
Eninə çubuqların maksimal sayı (karkasın diametri 1500 mm olarsa)
54
Eninə çubuqların minimal sayı (karkasın diametri 1500 mm olarsa)
5
Spiralın maksimal addımı
500 mm
Spiralın minimal diametri
50 mm